Spotkanie
z wolontariuszami programu „Projektor”

2023-03-13

Wychowankowie internatu spotkali się z wolontariuszami Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości „Projektor” działającej przy Politechnice Rzeszowskiej.

Fundacja prowadzi programy rozwojowe dla młodych ludzi, kształtuje postawy przedsiębiorcze i prospołeczne, wzmacnia pozytywne relacje, zachęca do wprowadzania zmian w swoim otoczeniu. Celem działań jest zwiększenie szans edukacyjnych młodych Polaków, wspieranie dzieci i nastolatków poprzez autorskie zajęcia rozwojowe wzmacniające ich kompetencje.

Wolontariusze "Projektora"- studenci Politechniki Rzeszowskiej zaprezentowali młodzieży dziedzinę kryminalistyki. Wyjaśnili m.in. czym zajmuje się traseologia, jak prawidłowo przebiega ściąganie odcisków palców ze szklanki czy rękawiczek oraz co trzeba wiedzieć, by zidentyfikować sprawcę na podstawie śladów jego linii papilarnych. Zachęcali też do solidnego uczenia się chemii, biologii i matematyki, ponieważ kryminalistyka korzysta z tych dziedzin nauki.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Wolontariusze obiecali, że wrócą do nas z innymi, ciekawymi projektami.