Spacer po Rzeszowie 

2022-11-14

Korzystając z ładnej pogody, młodzież mieszkająca w internacie wybrała się wraz z opiekunem na wycieczkę po Rzeszowie.

Wychowankowie zapoznali się z historią miasta, jego zabytkami i miejscami charakterystycznymi dla naszego grodu, a mającymi wpływ na rozwój regionu i kraju. Dowiedzieli się też, że Rzeszów to miasto, w którym dba się o aktywność fizyczną i rekreację mieszkańców oraz że jest to ośrodek naukowy, w którym funkcjonują uczelnie wyższe odnoszące sukcesy dydaktyczne w skali kraju i świata.

Przedstawione informacje dały młodzieży szersze spojrzenie na miasto, w którym mieszka i się uczy.