„Nic dwa razy
się nie zdarza…”

2023-04-16

Sylwia Gramatyka i Dominika Szałańska reprezentowały Internat IV LO w Konkursie Poezji Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza…”. Konkurs skierowany był do wychowanków internatów z terenu Rzeszowa i okolic. Wzięło w nim udział 15 osób.

Celem wydarzenia było przybliżenie postaci oraz twórczości W. Szymborskiej, a także ukazanie zdolności recytatorskich młodzieży. Dominika zaprezentowała wiersz „Perspektywa” zaś Sylwia zinterpretowała utwór pt. „Kot w pustym mieszkaniu”. Jury, w skład którego weszli  nauczycie i uczniowie, oceniało poprawność i ekspresję wypowiedzi, umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością, dykcję oraz opanowanie tekstu. Wyłoniono trzech laureatów wśród których znalazła się Sylwia zajmując trzecie miejsce. Dominika otrzymała dyplom za udział w konkursie.

Organizatorem wydarzenia był Internat Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie.

Opiekę nad wychowankami sprawowały Barbara Balogh, kierownik Internatu IV LO oraz wychowawczyni Małgorzata Lewicka-Kyc.