Nawiązanie współpracy
z Podkarpackim Hospicjum
dla Dzieci 

2022-10-25

29 września w Internacie IV Liceum Ogólnokształcącego gościliśmy pracownika Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Spotkanie miało służyć przybliżeniu młodzieży idei Hospicjum i nawiązaniu współpracy poprzez włączenie się w różnego rodzaju akcje.

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jest specjalistyczną organizacją, działającą na terenie województwa podkarpackiego. Została powołana w 2006 roku aby objąć opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami. Przez lata działalności wypracowano holistyczny model opieki,
w którym w sposób ciągły, kompleksowy oraz interdyscyplinarny wspierane są chore dzieci i ich rodziny. Dziś Podopiecznymi Hospicjum są dziesiątki małych pacjentów.

Mając na uwadze przesłanie ks. M. Malińskiego: „Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość Twojej troski o drugiego człowieka…”, pragniemy jako społeczność internacka włączyć się w różnego rodzaju akcje pomocy dla najbardziej potrzebujących. Możliwości jest wiele o czym przekonała nas pani Monika Barłowska-Kuchar z Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Nasz Gość przygotował dla młodzieży prezentację przybliżającą ideę działalności Hospicjum, akcje, w które można się włączyć oraz możliwości, jakie daje wolontariat.