Zwiedzamy Rzeszów

Data publikacji: 2021-09-17

W dniu 16 września, z inicjatywy wychowawcy Tadeusza Nizioła, została zorganizowana wycieczka po Rzeszowie.

Wychowankowie internatu zapoznali się z historią miasta, jego zabytkami i miejscami charakterystycznymi dla naszego grodu, a mającymi wpływ na rozwój regionu i kraju. Przedstawione informacje dały młodzieży szersze spojrzenie na miasto, w którym się uczy. Rzeszów to także centrum kulturalne regionu, to miasto, które dba o środowisko, w którym są kluby sportowe, gdzie kładzie się duży nacisk na aktywność sportową i rekreacyjną mieszkańców. Nasz gród to także miejsce nauki. Tutaj funkcjonują uczelnie wyższe mające sukcesy dydaktyczne w skali kraju i świata.

Podsumowując – spacer po Rzeszowie uświadomił młodzieży, jak bogata jest historia tego miasta, jego stan obecny oraz jakie perspektywy rozwoju stoją przed stolicą województwa podkarpackiego.


Grupa młodzieży pozuje do zdjęcia, w tle Zamek Lubomirskich w Rzeszowie