Zagraj w szachy!

Data publikacji: 2021-05-31

Wychowankowie Internatu IV LO potrafią aktywnie i ciekawie spędzać czas wolny. Poza codziennymi obowiązkami szkolnymi i zajęciami praktycznymi przygotowującymi do zawodu chętnie grają w szachy.

Szachy nazywane są królewską grą gdyż przed wiekami grali w nie królowie i dworskie elity. Dziś szachy są pełnoprawnym sportem i uprawiają go nawet dzieci w szkole podstawowej, biorąc udział w licznych zawodach.

Gra w szachy wymaga opracowania różnych, stale modyfikowanych strategii i ciągłego podejmowania decyzji. W związku z tym: poprawia zdolności intelektualne, umiejętności arytmetyczne, zwiększa IQ, wyostrza zdolności językowe, kształtuje umiejętność krytycznego myślenia, wspomaga rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych, ma też walory terapeutyczne.