Opłaty

Koszty w roku szkolnym 2023/2024

Numer konta

Wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dokonujemy na jedno konto: 14 1020 4391 0000 6402 0187 6358

Odbiorca

IV Liceum Ogólnokształcące

ul. Dąbrowskiego 82

35-036 Rzeszów

Termin wpłaty

Należność należy regulować w nieprzekraczalnym terminie do dziesiątego dnia w danym miesiącu.

Prosimy o dokonywanie wpłat tylko za bieżący miesiąc na podstawie danych wywieszanych na tablicy informacyjnej.

Tytuł płatności

OPŁATA ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE W INTERNACIE ZA MIESIĄC (nazwa miesiąca) oraz IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.

Naliczanie należności w roku szkolnym 2023/2024

Opłata za wrzesień 2023 r: 364,05 zł

Nadpłata

W przypadku nadpłaty wynikającej ze zgłoszonej uprzednio nieobecności bądź rezygnacji z wyżywienia ( zgłoszenie 1 dzień wcześniej do godz. 10.00) w danym miesiącu, kwota zostanie pomniejszona od wpłaty w miesiącu następnym.

Wpłaty bez dodatkowych opłat

Opłaty nie są pobierane od wpłat dokonywanych w kasach Banku PKO BP S.A. mieszczących się w Rzeszowie przy:

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących płatności przelewem, przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z Panem Kurpytą Michałem - tel. (17) 748 29 13 w godzinach 7:00-15:00