Opłaty

Koszty

  • zakwaterowanie: 80 zł

  • wyżywienie: 15

Numer konta

Wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dokonujemy na jedno konto: 14 1020 4391 0000 6402 0187 6358

Odbiorca

IV Liceum Ogólnokształcące

ul. Dąbrowskiego 82

35-036 Rzeszów

Termin wpłaty

Należność należy regulować w nieprzekraczalnym terminie do dziesiątego dnia w danym miesiącu.

Prosimy o dokonywanie wpłat tylko za bieżący miesiąc na podstawie danych wywieszanych na tablicy informacyjnej.

Tytuł płatności

OPŁATA ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE W INTERNACIE ZA MIESIĄC (nazwa miesiąca) oraz IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.

Naliczanie należności

  • opłata za zakwaterowanie: 80 zł

  • wyżywienie: ilość dni danego miesiąca x 15 zł

Nadpłata

W przypadku nadpłaty wynikającej ze zgłoszonej uprzednio nieobecności bądź rezygnacji z wyżywienia ( zgłoszenie 1 dzień wcześniej do godz. 10.00) w danym miesiącu, kwota zostanie pomniejszona od wpłaty w miesiącu następnym.

Wpłaty bez dodatkowych opłat

Opłaty nie są pobierane od wpłat dokonywanych w kasach Banku PKO BP S.A. mieszczących się w Rzeszowie przy:

  • ul. 3-go Maja 23

  • ul. Grunwaldzkiej 17a

  • Al. Tadeusza Rejtana 53b i 20

  • ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 12

  • ul. Krzyżanowskiego 6

  • ul. Okrzei 1

  • ul. Kopernika 15

  • Pl. Ofiar Getta 7

  • ul. Hanasiewicza 10

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących płatności przelewem, przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z Panem Kurpytą Michałem - tel. (17) 748 29 13 w godzinach 7:00-15:00.