Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Internat IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony internetowej www.internat.kopernik.rzeszow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-08-29.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa zbudowana jest w technice responsywnej - jej rozmiar i układ automatycznie dostosowuje się do rozmiaru urządzenia, na którym jest wyświetlana. Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Nie wszystkie grafiki i zdjęcia mają alternatywne opisy.

 • Tabele mogą nie posiadać wierszy nagłówkowych.

 • Na stronie znajdują się pliki do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. mogą zawierać tabele bez wierszy nagłówkowych.

Redaktorzy na bieżąco pracują nad pełną dostępnością i funkcjonalnością strony.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-05-11.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na tej stronie napotkasz problemy z dostępnością, możesz to zgłosić:

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,

  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,

  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.