Zwiedzamy nasz piękny Rzeszów  

2023-10-01

Tradycją jest, że we wrześniu nasza młodzież pod opieką wychowawcy Tadeusza Nizioła wybiera się na spacer po Rzeszowie.

Podobnie, jak w latach ubiegłych wychowankowie zapoznali się z historią naszego miasta, jego zabytkami i miejscami charakterystycznymi dla naszego grodu, a mającymi wpływ na rozwój regionu i kraju. Dowiedzieli się też, że Rzeszów to miasto, w którym dba się o aktywność fizyczną i rekreację mieszkańców oraz, że jest to ośrodek naukowy, w którym funkcjonują uczelnie wyższe odnoszące sukcesy dydaktyczne w skali kraju i świata.