Wyjście do kina 

2024-01-05

Pod koniec grudnia, młodzież pod opieką wychowawcy Jarosława Matuszkiewicza wybrała się do kina na film pt. „Uwierz w Mikołaja”.  

Było to kolejne wyjście do kina w tym roku szkolnym, przy okazji którego realizowane były założenia budowania pozytywnej atmosfery wychowawczej. Wspólne wyjścia sprzyjają również lepszej integracji. 

Film spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony widzów. Młodzież miło spędziła czas i w dobrych humorach wróciła do internatu.