Wybory do MRI

2023-10-05

3 października w internacie odbyły się demokratyczne wybory do Młodzieżowej Rady Internatu. Jest to dla naszej społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym wychowankowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Głosowanie było tajne, każdy mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Po podliczeniu głosów, wszystko stało się jasne!

Przewodniczący - Krzysztof Kurzywilk

Zastępca - Antoni Frankowski

Sekretarz - Krystian Drożdżal

Liczymy na owocną współpracę i godne reprezentowanie naszej placówki.