Warsztaty z okazji świąt majowych

2024-04-25

24 kwietnia odbyły się warsztaty plastyczne mające na celu przygotowanie gazetki z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi.

 

Zajęcia praktyczne połączone zostały z pogadanką na tematy historyczne oraz rozbudzaniem zamiłowania do pięknych pieśni patriotycznych. Młodzież podzielona na grupy zadaniowe wykonała m.in. tradycyjne biało-czerwone kotyliony. Podział zadań przyczynił się do lepszej organizacji pracy, a pogadanka miała na celu kształtowanie postaw patriotycznych, a także utrwalenie dotychczasowej i zdobycie nowej wiedzy z zakresu dziejów Polski. Poza tym warsztaty były doskonałą okazją do rozwijania umiejętności manualnych przez młodzież.