Narodowe Czytanie w internacie IV LO     

2023-09-11

Młodzież mieszkająca w internacie udowodniła po raz kolejny, że wkraczając w dorosłość stopniowo wdraża się do pełnienia ważnych ról społecznych, m.in. takich, jak bycie wzorowym obywatelem i patriotą.


Okazją ku temu była kolejna edycja Narodowego Czytania – polskiej akcji społecznej propagującej znajomość literatury narodowej, w ramach której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie przez ludzi nauki, artystów, dziennikarzy, polityków, a także młodzież. Akcja ta organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. W poprzednich edycjach czytano m.in.: „Lalkę”, „ Quo Vadis”, „ Wesele”, „Przedwiośnie”, „Balladynę", także „Moralność Pani Dulskiej”. W tym roku, z okazji 182. Rocznicy urodzin Elizy Orzeszkowej oraz 160. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego cała Polska czytała „Nad Niemnem”. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywane jest do „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.  


7 września, w świetlicy naszego internatu z inicjatywy wychowawczyni Małgorzaty Lewickiej-Kyc odczytano te fragmenty „Nad Niemnem”, które nawiązują do Powstania Styczniowego – największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Angażując się w akcję starsi koledzy
i koleżanki dali swoim rówieśnikom przykład patriotyzmu oraz wrażliwości na piękno literatury polskiej.