O nas‎ > ‎

Opłaty

Numer konta

Wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dokonujemy na jedno konto:
14 1020 4391 0000 6402 0187 6358

adres:

IV Liceum Ogólnokształcące
ul. Dąbrowskiego 82
35-036 Rzeszów


Prosimy o dokonywanie wpłat tylko za bieżący miesiąc (przelew wykonany od pierwszego do dziesiątego dnia miesiąca).
Należność należy regulować w nieprzekraczalnym terminie do dziesiątego dnia w danym miesiącu

Opłaty nie są pobierane od wpłat dokonywanych w kasach Banku PKO BP S.A. mieszczących się w Rzeszowie przy:
  • ul. 3-go Maja 23
  • ul. Grunwaldzkiej 17a
  • Al. Tadeusza Rejtana 53b i 20
  • ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 12
  • ul. Krzyżanowskiego 6
  • ul. Okrzei 1
  • ul. Kopernika 15
  • Pl. Ofiar Getta 7
  • ul. Hanasiewicza 10

Tytuł płatności

OPŁATA ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE W INTERNACIE ZA MIESIĄC (nazwa miesiąca) oraz IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.

Naliczanie należności:

opłata za zakwaterowanie - 50 zł

wyżywienie: ilość dni danego miesiąca x 12 zł

Nadpłata

W przypadku nadpłaty wynikającej ze zgłoszonej uprzednio nieobecności bądź rezygnacji z wyżywienia ( zgłoszenie 1 dzień wcześniej do godz. 10.00) w danym miesiącu, kwota zostanie pomniejszona od wpłaty w miesiącu następnym.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących płatności przelewem, przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z Panią Lucyną Wasiutą - tel. (17) 748 29 13 w godzinach 7:00-15:00.